باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باز تعریف در جریان اصلاحات یک امر طیعی است و معتقدم قطعاً این اتفاق صورت می گیرد. ...