وزرای کشور قرقیزستان و ایران توافقنامه همکاری انتظامی و امنیتی امضا کردند. ...