مجارستان تاکید دارد حضور خود در سوریه را با کمک‌های مختلف به این کشور تقویت کند اما بخش بزرگی از حمایت‌های چندمیلیارد دلاری مجارستان در سوریه معطوف به ...