ادعای وزیر دارایی اسرائیل درباره سیاست آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران ...