اقدامات تشکیلات خودگردان برای جلوگیری از عملی شدن وعده نتانیاهو ...