تماس تلفنی شاه سعودی با محمود عباس و تأکید بر بی‌اعتبار بودن وعده نتانیاهو ...