سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا در اظهاراتی خصمانه مدعی شد: فشار بر ایران باید ادامه پیدا کند. باید، در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه ایران مقاومت کرد و تا ...