یکی از اعضای جداشده از گروهک تروریستی منافقین گفت این سازمان از سال 2016 با جدایی گسترده اعضا روبرو شده است. ...