یگان‌های مختلف نیرو‌های یمنی امروز موفق شدند ضربات سنگینی بر مواضع و محل تجمع مزدوران سعودی وارد کنند. ...