آقای #روحانی گفته‌اند راه تحقق خواست مطالبات کارگران و زنان انتخابات است و راه دیگر نیست، در شش سالی که ایشان انتخاب شدند و بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته ...