قیمت خرید دلار در صرافی بانکی امروز 11,350(یازده هزار و سیصد و پنجاه تومان) قیمت گذاری شد که در مقایسه با گذشته پایین آمد. ...