سرمربی آبی پوشان مشکلی برای خروج از ایران ندارد و ویزای کارش را دریافت کرده است. ...