معاون وزیر خارجه روسیه گفت که خطر جنگ هسته‌ای در فضای امروز جهان به چشم می‌خورد. ...