با حضور وزیر جهاد کشاورزی، طرح فرآوری و بسته بندی فرآورده های آبزیان با ظرفیت ٧٠٠ تن در روز در شهرستان شهرکرد به طور رسمی افتتاح شد. ...