یک برنامه جدید از شب گذشته در شبکه 3 روی آنتن رفته که باز تهیه‌کننده‌اش همان تهیه کننده نورچشمی مدیر ...