فیلم کوه‌های کرکس به کارگردانی کندر شکاری برنده جایزه ویژه همایش بین‌المللی سینمایی «و مسته» در یا ...