اسپیس‌ایکس اعلام کرد برای پرتاب آزمایشی موشک جدید خود موسوم به استارشیپ تقریبا آماده است. ...