باشگاه استقلال از پرداخت بدهی خود به چهار نفر از طلبکارانش خبر داد. ...