روز گذشته فوجی فیلم از دوربین ابتدای و بدون آینه X-A7 همراه با برخی به روز رسانی های جدید نسبت به مدل قبلی اش یعنیX-A5 رونمایی کرد. این دوربین از تازه ...