در حالیکه اوپک در تازه‌ترین گزارش از کاهش تقاضای جهانی نفت خبر داده است آیا به کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ای عرضه نفت بر اساس طرح کاهش تولید نفت ادامه می‌ده ...