کم کاری تیروئید به وضعیت گفته می‌‌شود که غده تیروئید به اندازه کافی و برای تامین نیازهای بدن به تولید هورمون‌های تیروئید نمی‌پردازد و به عبارتی تیروئی ...