نگاهی به روند بازار سرمایه حاکی از آن است که در نیمه ابتدایی امسال، شاخص‌کل بورس از رشد 67.8 برخوردار بوده است، این چنین نگاه خیره سرمایه‌گذاران به حا ...