امروز پنج‌شنبه 21 شهریور قیمت تیبا صندوق‌دار با کاهش 500 تومانی به 49 میلیون تومان رسیده. تیبا 2 نیز 300 هزار تومان کاهش را تجربه کرد و در بازار با قی ...