شبکه تلویزیونی المیادین لبنان چهارشنبه شب گزارش داد: یک روز پس از برکناری جان بولتون مشاور… ...