ناچ هواوی میت 30 کوچکتر از میت 30 پرو است و در عین حال دارای ناچ بزرگ‌تری نسبت به میت 20 بوده و احتمالا مجهز به دوربین دوگانه است نوشته ناچ هواوی میت ...