کارت سوخت با هدف نظم بخشیدن به وضعیت سوخت‌گیری در کشور اجرای شد، اما شواهد حاکی از آن است که بسیاری از افراد به روش‌های مختلف از آن کلاهبرداری می‌کنند. اخیرا برخی از مردم پیامکی را از شماره 9850005705 ...