معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه و رساله در نیم سال دوم 98-97 واحدهای مجری گروه‌های علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه ...