رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار رییس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن گفت: ظرف چند سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به ...