در هشت سال گذشته از زمان بروز فاجعه هسته ای فوکوشیما، شرکت برق توکیو بالغ بر 1.1 میلیون تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو را جمع آوری کرده و چندی پیش در ...