رئیس دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی از افزایش 270 درصدی بودجه عمرانی امسال این دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد. ...