قرعه‌کشی رقابت‌های روز نخست از مرحله دوم مسابقات گرندپری 2019 ژاپن انجام شد و میرهاشم حسینی و سروش احمدی نمایندگان ایران در این روز رقبای خود را شناخت ...