مدافع ایرانی فصل گذشته صنعت نفت تصمیم گرفته در لیگ عراق به فوتبالش ادامه دهد. ...