دیلی بیست در گزارشی از بررسی طرح ماکرون توسط ترامپ و پمپئو خبر داد و نوشت: منابع متعددی معتقدند که ترامپ در نهایت با این طرح موافقت می‌کند. ...