رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: لزوم ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و بازگشت به فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی ...