مسابقات تکواندو گرندپری ژاپن| حسینی و احمدی حریفان خود را شناختند ...