شهردار پاریس: نیمار باید کمک‌کند سن‌ژرمن قهرمان اروپا شود ...