سکه در بازار تهران امروز هم افت قیمت را تجربه کرد که با کاهش 40 هزار تومانی به 4,060,000 (چهار میلیون و شصت هزار) تومان رسید. ...