معمار فرانسوی به نام امانوئل موئورو (Emmanuelle Moureaux) که این روزها ساکن توکیوی ژاپن است؛ با آویزان کردن 140 هزار قطعه کاغذ از سقف، راهروهای رنگین‌ ...