بیل گیتس، میلیاردر مشهور آمریکایی و یکی از کارآفرینان برتر هزاره جدید در فکر سرمایه‌گذاری روی یک ابر شیمیایی است که می‌تواند به روند گرمایش کره زمین پ ...