کشور ژاپن برای برگزاری المپیک 2020 توکیو با کمک شرکت اینتل قصد دارد از دوربین‌های سه‌بعدی ردیابی ورزشکاران استفاده کند تا در مسابقات حساس و نزدیک نظیر ...