دعوت به همکاری در کشتارگاه صنعتی پسامهر آرامیس کشتارگاه صنعتی پسامهر آرامیس(مرغ صبا) به منظور تامین نیروی موردنیاز در قسمت های مختلف این مجموعه به صور ...