آردا توران که سابقه بازی در باشگاه بارسلونا را دارد با حکم بیست ماه حبس از سوی دادگاه روبرو شده است ...