مقامات کشور باهاما با اعلام اینکه شمار مفقودشدگان طوفان دوریان در این کشور حدود 2500 نفر است، پیش بینی کردند که تعداد کشته شدگان این طوفان افزایش یابد ...