وزیر خارجه آمریکا با توسل به پیمان نیمکره غربی خواستار هماهنگی و همکاری کشور‌های عضو این پیمان برای تشدید فشار‌ها بر دولت قانونی ونزوئلا شد. ...