مطالعات محققان دانشگاه پوستدام در آلمان نشان می‌دهد، احتمال بروز بیماری سخت در افرادی که قد کوتاهی دارند بیشتر است. ...