20 شهریور ماه سالروز اجرای عملیات «انصار» است که توسط رزمندگان استان همدان، طراحی و اجرا شد. ...