آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در سال 97 نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 321 تن کیف دستی وارد کشور شده است. ...