یک عضو حزب اعتدال و توسعه گفت: مبارزه با فساد به یک نگرش همه جانبه نیاز دارد؛ می‌توان با اتخاذ راه‌کارهایی از پیشرفت فساد همه جانبه کاست. ...