مشاور اسبق امنیت ملی و وزیر خارجه پیشین آمریکا به بهانه دفاع از حقوق زنان افغان خواستار تداوم حضور نظامی آمریکا در خاک افغانستان شد! ...