کمتر از دو هفته دیگر سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود و حدود 14 میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور راهی مدارس می‌شوند اما محمد سجاد دانش‌آموز 12 ساله‌ای که بر ...